Msiexec.exe [Windows Installer Component]

Msiexec.exe este parte din Windows Installer, mai exact este executabilul acestuia. Windows Installer (sau Microsoft Installer) este component vital al sistemelor Windows moderne (XP, Vista, 7) acesta fiind “motorul” pentru toate instalarile, update-urile si dezinstalarile de aplicatii/programe. Msiexec.exe ruleaza de obicei numai in timpul instalarii/dezinstalarii unei aplicatii sau in timpul unui update. In cazul in […]