pictures

Keyboard Shortcuts in Windows Media Center

Daca folositi Windows Media Center, din Vista Home Premium sau Vista Ultimate, aceste comenzi rapide de la tastatura ar trimiteā€¦