Fix phpMyAdmin Import SQL – Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci’

WordPress Hero 3

O problema de import via phpMyAdmin sau din SSH (cu linie de comanda pentru import) a bazelor de date sau arhivate, ce apare in special atunci cand se muta o baza de date de pe un server pe altul, ce nu foloseste aceleasi setari pentru encoding sau sunt versiuni diferite cu setari specifice in MySQL. … Read more