Cum instalezi și configurezi LEMP pe Debian 12

În acest tutorial vezi pașii pe care trebuie să-i parcurgi pentru ca să instalezi și configurezi LEMP pe Debian 12. Nginx, MariaDB și PHP sunt pachetele software necesare pentru găzduire web perfomantă, indiferent că este vorba despre website-uri de prezentare, bloguri sau magazine online.

LEMP este acronimul pentru Linux, Nginx, MySQL/MariaDB, PHP, și reprezintă baza pentru multe proiecte web și aplicații web din intreaga lume. De altfe, nu ai reuși să vezi acest articol dacă în spatele stealthsettings.com nu s-ar afla toate aceste pachete care să asigure funcționarea online a website-ului nostru.

Debian este un sistem de operare open-source bazat pe Linux, renumit pentru stabilitatea, securitatea și flexibilitatea sa. Cu o istorie lungă și o comunitate activă de dezvoltatori, Debian oferă o gamă largă de pachete software și librării pentru a satisface nevoile diverse ale utilizatorilor. Acest sistem de operare este frecvent utilizat pentru a crea servere fiabile și eficiente pentru companii, dar poate fi adaptat și pentru uzul personal.

Cum instalezi și configurezi LEMP pe Debian 12

Primul pas pe care trebuie să faci înainte să instalezi și configurezi LEMP pe Debian 12, este să te conectezi la server prin SSH (sau direct din consolă dacă ai acces local). Asigură-te că pe server nu exista instalate deja pachete din LEMP sau sisteme de administrare precum: cPanel, VestaCP sau altele.

Setul de comenzi de din acest tutorial începe cu “sudo“, dar dacă ești conectat la server cu user “root“, nu este necesar “sudo” în fața liniei de comandă. Comanda “sudo” este folosită în fața liniilor de comandă pentru a acorda temporar permisiuni de superutilizator unui utilizator obișnuit, permițându-i să execute comenzi care necesită privilegii speciale sau acces la resurse protejate, cum ar fi instalarea sau configurarea de software, administrarea sistemului sau efectuarea altor operațiuni sensibile.

Update Software.

Înainte de a începe instalarea LAMP este recomandat să fie actualizate atât sistemul de operare cât și pachetele software instalate deja.

sudo apt update
sudo apt upgrade

Dacă sunt pachete disponibile pentru update, apasă “Y” atunci când ești întrebat:

Do you want to continue? [Y/n] Y

Instalare și configurare Nginx Web Server pe Debian 12

Pentru ca serverul web să poată servi paginile web vizitatorilor, Nginx Web Server trebuie să fie instalat și configurat corect.

sudo apt install nginx

Tastează “Y” pentru a confirma instalarea Nginx Web Server.

Do you want to continue? [Y/n] Y
Install Nginx Web Server on Debian 12
Install Nginx Web Server on Debian 12

Liniile la finalul procesului de instalare, liniile trebuie să arate în felul următor:

Setting up nginx-common (1.22.1-9) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /lib/systemd/system/nginx.service.
Setting up nginx (1.22.1-9) ...
Upgrading binary: nginx.
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...

La final, pentru ca să vă asigurați că totul funcționează corect, accesați adresa IP într-un web browser. http://your_server_ip.

Welcome to NGINX Page
Welcome to NGINX Page

Serviciul Nginx este funcțional pe serverul tău și este pregătit să servească pagini web.

Related:

Instalare și configurare MariaDB Server pe Debian 12

MariaDB oferă performanțe îmbunătățite, viteze de replicare mai mari, măsuri de securitate sporite și motoare de stocare suplimentare în comparație cu MySQL.

Executați linia de comandă de mai jos și tastează “Y” pentru a confirma instalarea MariaDB Server.

sudo apt install mariadb-server

După instalare, este nevoie să securizați MariaDB Server prin rularea scriptului: mysql_secure_installation. Acesta va restricționa accesul la server va elimina conturile neutilizate.

Executați linia de comandă:

sudo mysql_secure_installation

Apăsați “Enter” pentru parolă curentă a user-ului “root“.

Cum instalezi și configurezi LEMP pe Debian 12
Secure SQL #1
Switch to unix_socket authentication [Y/n] Y

Setează parolă pentru MariaDB:

Change the root password? [Y/n] Y   
New password: 
Re-enter new password: 
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!

În continuare veți șterge privilegiile și bazele de date puse default în timpul instalării MariaDB Server.

Remove anonymous users? [Y/n] Y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] Y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] Y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y
 ... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

Parola setată mai sus pentru contul “root” este necesară atunci când vă autentificați pe server de la distanță. Remote. Aceasta este parola pentru MariaDB.

Testați instalarea serverului SQL.

root@mars:~# mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.3-MariaDB-1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> select version();
+-------------------+
| version()     |
+-------------------+
| 10.11.3-MariaDB-1 |
+-------------------+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> quit
Bye
root@mars:~# 

Instalare și configurare PHP / PHP-FPM pe Debian 12

Dacă totul a funcționat bine până la acest pas, pentru ca să instalezi și configurezi LEMP pe Debian 12, este nevoie și de software-ul PHP. Pentru suport PHP la Nginx este nevoie să instalezi și PHP-FPM.

sudo apt install php-fpm php-mysql php-gd php-cli php-curl php-mbstring php-zip php-opcache php-xml

Așteaptă până se finalizează procesul de instalare PHP-FPM, împreună cu cele mai importante module PHP.

La final, în tutorialul meu am reușit să instalez PHP 8.2 pe sistemul de operare Debian 12.

root@mars:~# php -v
PHP 8.2.7 (cli) (built: Jun 9 2023 19:37:27) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.7, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v8.2.7, Copyright (c), by Zend Technologies
root@mars:~# 

În acest moment au fost instalate toate elementele din LEMP, însă mai este nevoie să configurați Nginx pentru a executa fișiere PHP.

Configurare NGINX pentru a executa fișiere PHP

Ca să configurezi Nginx pentru pagina “default”, editează “/etc/nginx/sites-enabled/default“. Eu prefer “nano” pentru editare.

Înlocuiește în “location /” linia:

location / {
  # First attempt to serve request as file, then
  # as directory, then fall back to displaying a 404.
  try_files $uri $uri/ =404;
   }

Cu linia:

location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }

În continuare, adăugați liniile de mai jos în blocul “server” pentru a permite Nginx să proceseze PHP.

location ~ \.php$ {
   include snippets/fastcgi-php.conf;
   fastcgi_pass unix:/var/run/php/php-fpm.sock;
   }
}
Cum instalezi și configurezi LEMP pe Debian 12
Cum instalezi și configurezi LEMP pe Debian 12

Salvați fișierul și verificați configurația:

root@mars:~# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@mars:~# 

Dacă testul de configurație a reușit, restartați serviciul nginx.

sudo systemctl restart nginx

Testează dacă ai reușit să instalezi și configurezi LEMP pe Debian 12

După ce ai instalat și configurat Nginx, MariaDB și PHP pe Debian 12 (LEMP), a venit momentul să testezi dacă totul funcționează. Pentru a testa, cel mai simplu este să creezi un fișier info.php.

echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php

Accesează în browser “https://your_server_ip/info.php“.

PHP Version Info
PHP Version Info

Pagina PHP înseamnă că ai reușit să instalezi cu succes LEMP pentru Debian 12.

Felicitări!

Pasionat de tehnologie, scriu cu plăcere pe StealthSettings.com începând cu anul 2006. Vei găsi scrise de mine, articole despre sistemele de operare Windows, Linux, macOS, dar și despre platforme web precum WordPress și WooCommerce

How to » Web Hosting » Cum instalezi și configurezi LEMP pe Debian 12

Leave a Comment