Cum activezi TLSv1.3 pe NGINX. VestaCP / CentOS sau Ubuntu

In acest tutorial o să înveți cum activezi TLSv1.3 pe NGINX. Ce însemană TLSv 1.3, la ce ajută și de ce ai nevoie pe webserver ca TLS să poată fi activat. Pentru serverele cu sistem de management VestaCP (CentOS sau Ubuntu) este puțin mai dificil de activat TLS 1.3 decât pe un server cu cPanel, însă nu este imposibil.

De ce este mai bun TLS 1.3 decât TLS 1.2?

TLS (Transport Layer Security) este un protocol criptografic care asigură securitatea conexiunii dintre calculator și o rețea din care face parte. TLS este folosit în aplicații precum: email, mesagerie, apeluri voce și video (VoIP), dar mai ales la HTTPS. Asigurând o comunicare securizată între calculatorul sau smartphone-ul utilizatorului și serverul web al paginii accesate.

TLS 1.3 oferă o viteză mai mare de conectare client – server și un plus de securitate prin eliminarea unor algoritmi. Diferențele dintre TLSv1.2 și TLSv1.3.

Despre HTTPS, SSL (Secure Sockets Layer) am mai spus și în alte articole:

Cum activezi TLS 1.3 pe NGINX. Server cu management VestaCP / CentOS

Inainte să vezi cum activezi TLSv1.3 pe NGINX, trebuie să ai în vedere câteva cerințe minime pentru TLS 1.3.

 1. NGINX 1.13.x sau o versiune mai nouă
 2. Un certificat TLS valid
 3. Nume de domeniu activ cu DNS configurat corect – să fie accesibil pe internet
 4. Un certificat TLS / SSL valid. Poate fi și Let’s Encrypt.

Pe VestaCP instalat în urmă cu mult timp, avem la dispozitie doar protocolul TLS 1.2. Am vazut în multe tutoriale că este suficient ca în nginx.conf să adăugăm urmatoarea linie pentru ca TLS 1.3 să fie activat:

server {

 listen 443 ssl http2;
 listen [::]:443 ssl http2;

 server_name example.com;
 root /var/www/example.com/public;

 ssl_certificate /path/to/your/certificate.crt;
 ssl_certificate_key /path/to/your/private.key;

 ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

Fals. Dacă pe un server CentOS cu management VestaCP, NGINX nu a fost compilat cu versiunea minimă OpenSSL 1.1.1.1, ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3; în nginx.conf .. nu ajută cu absolut nimic.

[root@north ~]# nginx -V
nginx version: nginx/1.22.0
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC) 
built with OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
TLS SNI support enabled

Așdar, în exemplul de mai sus Nginx 1.22.0 este compatibil cu versiunea TLS 1.3, însă nu ne ajută libraria OpenSSL 1.0.2k-fips.

Ca să activezi TLSv1.3 pe Nginx, trebuie să instalezi mai întâi librăriile pentru copilare și pachetele de dezvoltare. Development Tools. Se execută în CentOS 7 liniile de comandă:

yum install gcc gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make unzip gd-devel perl-ExtUtils-Embed libxslt-devel openssl-devel perl-Test-Simple
yum groupinstall 'Development Tools'

1. Instalezi cea mai recentă versiune OpenSSL

La aceasta oră cea mai recentă versiune este OpenSSL 1.1.1p, dar din câte am observat exista deja și OpenSSL 3. Sursele le găsiti pe OpenSSL.org.

cd /usr/src
wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.1p.tar.gz
tar xvf openssl-1.1.1p.tar.gz 
mv openssl-1.1.1p openssl
cd openssl
./config --prefix=/usr/local/openssl --openssldir=/usr/local/openssl --libdir=/lib64 shared zlib-dynamic
make -j4
make test 
make install 

Foarte important să rulați make test înainte de instalarea librăriei. În cazul în care la test au apărut erori, nu rulați make install până ce erorile nu sunt corectate.

La următorul pas facem un backup actualului fișier binar openssl și adăugam symlink către cel nou.

mv /usr/bin/openssl /usr/bin/openssl-backup
ln -s /usr/local/openssl/bin/openssl /usr/bin/openssl

În /usr/local/openssl/bin executăm ldd pentru a verifica dependențele openssl. Putem verifica eventual și versiunea de openssl. Comanda openssl version.

[root@north bin]# ldd openssl
	linux-vdso.so.1 => (0x00007ffd20bd7000)
	libssl.so.1.1 => /lib64/libssl.so.1.1 (0x00007fab09b62000)
	libcrypto.so.1.1 => /lib64/libcrypto.so.1.1 (0x00007fab09675000)
	libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007fab09471000)
	libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007fab09255000)
	libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007fab08e87000)
	/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fab09df5000)
[root@north bin]# openssl version
OpenSSL 1.1.1p 21 Jun 2022

În acest moment avem instalată cea mai recentă versiune OpenSSL care suportă TLSv1.3. Putem verifica versiunile TLS / SSL suportate de librariile OpenSSL prin comanda:

[root@north bin]# openssl ciphers -v | awk '{print $2}' | sort | uniq
SSLv3
TLSv1
TLSv1.2
TLSv1.3
[root@north bin]# 

Asta nu înseamnă că website-urile găzduite cu ajutorul managerului VestaCP vor avea imediat TLS 1.3.

Deși avem instalat OpenSSL 1.1.1p, Nginx este compilat cu vechea versiune OpenSSL 1.0.2k-fips.

[root@north bin]# nginx -V
nginx version: nginx/1.22.0
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC) 
built with OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
TLS SNI support enabled
configure arguments: --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie'
[root@north bin]# openssl version
OpenSSL 1.1.1p 21 Jun 2022
[root@north bin]# 

2. Recompilare Nginx pentru sistemul VestaCP

În acest pas trebuie să recompilam pentru OpenSSL versiunea de Nginx instalată deja pe sistemul CentOS / VestaCP. Cum am spus și mai sus, în cazul meu este vorba despre nginx/1.22.0. Fiind vorba despre un webserver care are VestaCP sistem de administrare, înainte să începem recompilarea este bine să facem un backup fișierelor de config nginx.

Backup Nginx actual pe sistemul VestaCP

Arhivați și păstrați undeva pe server directoarele “/etc/nginx” și “/usr/local/vesta/nginx“.

Executați nginx -V și salvati într-un fișier modulele existente.

configure arguments: --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie'
Cum activezi TLSv1.3 pe NGINX
Cum activam TLSv1.3 pe NGINX

Cum recompilezi Nginx pentru upgrage OpenSSL / CentOS 7

Repet. Dacă aveți VestaCP, descarcați versiunea de Nginx pe care o aveți deja instalată. Toate arhivele cu versiunile Nginx le găsiti pe nginx.org.

cd /usr/src
wget https://nginx.org/download/nginx-1.22.0.tar.gz 
tar xvf nginx-1.22.0.tar.gz
cd nginx-1.22.0

Recompilăm modulele nginx:

./configure --prefix=/etc/nginx \
--sbin-path=/usr/sbin/nginx \ 
--modules-path=/usr/lib64/nginx/modules \ 
--conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \ 
--error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
--http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
--pid-path=/var/run/nginx.pid \
--lock-path=/var/run/nginx.lock \
--http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp \
--http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp \
--http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp \
--http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp \
--http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp \
--user=nginx \
--group=nginx \
--with-compat \
--with-file-aio \
--with-threads \
--with-http_addition_module \
--with-http_auth_request_module \
--with-http_dav_module \
--with-http_flv_module \
--with-http_gunzip_module \
--with-http_gzip_static_module \
--with-http_mp4_module \
--with-http_random_index_module \
--with-http_realip_module \
--with-http_secure_link_module \
--with-http_slice_module \
--with-http_ssl_module \
--with-http_stub_status_module \
--with-http_sub_module \
--with-http_v2_module \
--with-mail \
--with-mail_ssl_module \
--with-stream \
--with-stream_realip_module \
--with-stream_ssl_module \
--with-stream_ssl_preread_module \
--with-openssl=/usr/src/openssl \
--with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong \
--param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -fPIC' \
--with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie'
make -j4
make install

Acum avem Nginx instalat și compilat cu cea mai recentă versiune de OpenSSL capabila sa suporte TLSv1.3.

[root@north bin]# nginx -V
nginx version: nginx/1.22.0
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC) 
built with OpenSSL 1.1.1p 21 Jun 2022
TLS SNI support enabled

*dacă nginx era deja instalat pe server, va fi nevoie să-l dezinstalți. Compilarea nu funționează la upgrade nginx.

Cum activezi TLSv1.3 pentru domenii pe VestaCP

În fișierul /etc/nginx/nginx.conf adăugăm urmatoarele linii:

ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256';

La nivel de domenii eu am schimbat ceva în template-urile VestaCP și pentru a activa HTTP/2. Astfel că la adăugarea unui domeniu nou (example.com) cu Let’s Encrypt activat, am următorul fișier de configurare pentru SSL:

cat /home/vestacpuser/conf/web/example.com.nginx.ssl.conf 

server {
  listen   IP.IP.IP.IP:443 ssl http2;
  server_name example.com www.example.com;
  root    /home/vestacpuser/web/example.com/public_html;
  index    index.php index.html index.htm;
  access_log /var/log/nginx/domains/example.com.log combined;
  access_log /var/log/nginx/domains/example.com.bytes bytes;
  error_log  /var/log/nginx/domains/example.com.error.log error;

  ssl_certificate   /home/vestacpuser/conf/web/ssl.example.com.pem;
  ssl_certificate_key /home/vestacpuser/conf/web/ssl.example.com.key;

....

ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256';

Înainte sa restartați nginx, este bine ca înainte să-i testati configurarea.

[root@north web]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[root@north web]# systemctl restart nginx

Sper că vă este de folos acest tutorial, iar dacă nu reușiți ceva, lasați în comentarii detaliile problemei.

Pasionat de tehnologie, scriu cu plăcere pe StealthSettings.com începând cu anul 2006. Vei găsi scrise de mine, articole despre sistemele de operare Windows, Linux, macOS, dar și despre platforme web precum WordPress și WooCommerce

How to » Linux » Cum activezi TLSv1.3 pe NGINX. VestaCP / CentOS sau Ubuntu

Leave a Comment